0 păreri la “Perspectiva profetica 2012 – Rev. Lazar Gog (video)

 1. Tavi

  Am ascultat ?i eu predica. Interesant?, dar nu biblic?, nu corect? din punct de vedere hermeneutic ?i nu de bun sim? teologic. Îmi pare r?u s? spun asta, dar a?a e. De ce? Din mai multe motive.
  Fratele Gog, doctor în teologie, ar trebui s? ?tie c? exist? ?i alte interpret?ri mai de bun sim? ?i mai logice pentru episodul narativ din Genesa 6 cu privire la „fiii lui Dumnezeu”. Dac? e cineva interesat de o interpretare alternativ? o voi oferi ulterior.
  Fratele Gog nu ar trebui s? î?i permit? s? scoat? versetele din context, mai ales când Îl cieaz? pe Domnul Isus Hristos. Dac? este vorba de potop ?i de 2012 ?i de revenirea Fiului Omului, Domnul Isus arat? în mod specific în ce sens va fi la fel ca în vremea potopului. Mântuitorul s-a referit la elementul de surpriz? al potpului ?i la elementul de surpeiz? al revenirii Sale. Un al doilea aspect este cel al nimicirii ?i al salv?rii. Unii au fost salva?i, iar al?ii au fost l?sa?i s? se pr?p?deasc?.
  Dac? este vorba de viziunile din cartea Daniel, fratele Gog ar tebui s? ?tie c? picioarele de lut ?i aram? ale uria?ului se refer? la un nou imperiu multina?ional sau multietnic; ori ar putea s? însemne o asociere a diferitelor clase sociale, unele mai tari, iar altele mai slabe – de exemplu Imperiul roman sau, dac? dorea s? fie mai actual, fratele putea s? spun? c? e vorba de Uniunea european?. Aceasta e imaginea unei unit??i artificiale, nefire?ti. Fratele Gog a preferat s? întocmeasc? o interpretare bazat? pe genetic? ?i pe presupozi?iile false ale interpret?rii pasajului din Genesa 6. ?i dac? tot am revenit la Genesa remarca vis-a-vis de Nimrod, care este într-adv?r un personaj enigmatic, cum c? i s-ar fi alterat prin nu ?tiu ce me?te?ug diabolic codul genetic, fratele Gog ar fi trebuit s? observe un detaliu important din text: Nimrod „a fost un viteaz vân?tor înaintea Domnului”. Asta înseamn?, cel pu?in, c? Domnul nu era mânios pe el. Fratele a trecut ca vod? prin lobod? pe lâng? acest am?nunt.
  Fratele Gog, om al c?r?ilor, ar trebui s? fie con?tient c? nici cre?tinii protestan?i ?i nici evreii de-a lungul istoriei lor nu au acceptat în canonul Vechiului Testament alte texte decât pe acelea pe care le avem în Scriptur?. Cartea 2 Enoh nu este nici m?car carte apocrif?, ci una pseudoepigraf?. Pe scurt este o carte care are nivelul 3 de încredere. Faptul c? a fost citat? de apostolul Iuda nu îi schimb? cu nimic condi?ia: 2 Enoh nu este o carte inspirat?. Poate va explica fratele Gog cum st? treaba cu apocrifele, pseudoepigrafele ?i inspira?ia într-un mesaj ulterior.
  Apoi fratele Gog, ca unul care îi înva?? pe al?ii, ar trebui s? fie con?tient c? nu tot ce zboar? se m?nânc?, chiar dac? e vorba de a crede informa?ii prezentate într-un documentar. Scriptura spune c? poporul Israel era în num?r de 600000 de b?rba?i când au ie?it din Egipt, deci undeva la 2000000 de oameni per total. S? spui c? preo?ii maia?i au ucis 500000 de oameni în câteva zile e aberant. Nu se întreab? nimeni c? ?ia, în num?r a?a de mare (un popor), nu se puteau r?scula, nu puteau s?-?i apere vie?ile? Cronicile istorice le scriu ce-i drept biruitorii ?i pot scrie ?i exager?ri, dar nu înseamn? c? trebuie s? le credem f?r? a le supune investiga?iilor.
  În fine, fratele Gog, având un Ph.D., adic? doctorat în ?tiin??, a apelat la tot felul de surse pseudo-?tiin?ifice. Nu credeam c? mai nou predicatorii ?i pastorii evanghelici cred în profe?ii maia?e, egiptene, celte ?i, ca s? punem colacul peste pup?z?, în extratere?tri ?i OZN-uri. E scandalos.
  Fra?ilor, ce e asta?! O fi venind sfâr?itul în 2012, dar nu ne e dat s? ?tim când! An de an „profetologii” ies la ramp? ?i fac profe?ii c? va fi cutremur, c? va fi uragan, c? va fi tornad?, c? va erupe un vulcan, c? va fi r?zboi. Gândi?i-v? domniile voastre, de când sunte?i dumneavoastr? pe fa?a p?mântului prin mila lui Dumnezeu, dac? a trecut vreun an f?r? vreo catastrof? natural? sau f?r? r?zboi undeva în lume. Nu trebuie s? fii „profetolog” s?-?i dai seama c? ?i anul acesta se va întâmpla ceva. ?ti?i care e problema noastr?? Ne-am obi?nuit s? citeasc? al?ii Biblia în locul nostru. S? o explice ei pentru noi. Ne-am obi?nuit s? lu?m decizii iresponsabile, f?r? a-L întreba noi pe Domnul cu gura noastr?, ci mergem la proroci ca la ghicitori s? ne spun? ei ce s? facem. Ne-am obi?nuit s? ne vorbeasc? al?ii despre Domnul în loc s? mergem s? le spunem noi altora despre El. Ne-am obi?nuit s? plângem în Biserici pentru p?catele noastre, dar f?r? a ne poc?i cu adevr?rat. Ne-am obi?nuit s? c?ut?m semne ?i minuni, dar uit?m c? minunea cea mai mare e transformarea vie?ii unui om prin credin?a în Domnul Isus Hristos ?i prin interven?ia Duhului Sfânt. Ne-am obi?nuit s? avem tot mai mult, de aceea nu mai putem s? d?m altora. ?i pentru c? nu ?tim cum s? d?m ?i ce, d?m adev?rul pe jum?tate sau minciun? în loc de adev?r. Ce s? mai spun…? Dac? va veni sau nu sfâr?itul eu nu ?tiu. Cert este c? fiecare genera?ie de la Domnul nostru încoace credea c? în timpul ei va fi sfâr?itul. A?tept?m ?i noi. Domnul s? ne preg?teasc? ?i s? ne g?seasc? preg?ti?i, cur??i?i de orice nelegiuire, dar ?i de înv???turile false ?i de înv???torii nesinceri – ca s? nu spun mincino?i! ?i ca o mic? parantez? înainte de încheiere, vreau s? spun c? fratele Gog ne-a dat prin el însu?i ?i prin expunerea lui un semn clar al sfâr?itului despre care vorbe?te Scriptura în 1 Ioan 2:21-23 sau în 2 Timotei 3:1, 6-9 ?i 4:3-4. Care este semnul? Înv???torii fal?i ?i înv???tura fals?. Restul e t?cere…